Qlthgsaqmy2zhqassuqi

IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı™ Türkçe Eğitim Programı

Uyku Konusunda Doğumdan Önce Başlayan Bütüncül Bir Yaklaşım

  Enroll in Course

IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı™ Türkçe Eğitim Programı

Uyku Konusunda Doğumdan Önce Başlayan Bütüncül Bir Yaklaşım

how-much-sleep-does-my-child-need infant-sleep

International Parenting and Health Institute (IPHI), eski adıyla International Maternity and Parenting Insititute (IMPI) olarak Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı sertifika eğitim programı ders içeriğinin genişletildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yaklaşımımız:

IPHI Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı eğitim programı bütüncül ve bilimsel temelli bilgi ve araştırmalara dayanmaktadır. Kurucumuz Mar De Carlo’nun “Bütüncül Uyku Bilimi Yöntemi” ile “Uykuyla Uyanış” (Awakening Through Sleep) kitabını temel alır.

“Bütüncül Uyku Bilimi Yöntemi” bebek, çocuk ve yetişkinlerin uyku konusunda yaşadıkları zorluklara uzun vadeli ve dengeli çözümler sunar. Bütüncül düşünme ve uygulamayı, bilimsel yöntemlerle birleştirir.

“Bütüncül Uyku Bilimi Yöntemi” uykuyu, öğretilmesi veya eğitilmesi gereken bir konu olarak değil, insan vücudunun doğal bir işlevi olarak görür ve destekler. Uyku sorunlarını vücudun doğal ritimlerine müdahale eden olguları belirleyerek çözer.

Kurucumuz Mar De Carlo: Aslında çocuklarımızın uyuması için onları eğitmemiz gerekmediğini vurgular.

Aksine doğal olarak insan bedenleri zaten uyumak için programlanmıştır ve süreci doğru şekilde desteklediğimiz sürece bunu kolaylıkla yapacaklardır. Çocuklar, emekleme, sıralama, yürüme ve konuşmaya benzer şekilde, uyku konusunda da çeşitli gelişim aşamalarından geçerler. Uyku, sağlık, psikoloji, yaşam tarzı ve aile dinamikleri gibi bir çok farklı faktörden etkilenir. Oysa günümüzde bebek ve çocuk uykusu konusunda katı yaklaşımlar uygulanmakta ve gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde bulunulmaktadır.

IPHI, uyku sorunlarının çözümünde “Herkese uyacak” tek bir yaklaşımı veya yöntemi kabul etmez. Her aile ve bebek benzersizdir. Sorunlar benzer bile olsa, çözümler her bebeğe ve aileye göre değişebilir.

IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programı ile katılımcılar, hamilelik döneminde, bebeklik ve sonrasında yaşanan uyku sorunlarını fiziksel, duygusal, sosyal, gelişimsel ve çevresel faktörleri dikkate alarak, hem bebekler hem de ebeveynleri en az düzeyde hayal kırıklığına uğratacak şekilde çözecek etkili stratejiler ve bilimsel temelli bilgiler öğrenirler.

Günümüzde çoğunlukla uyku sorunları katı davranışsal yöntemler ve katı programlar ile çözülmeye çalışılmaktadır. Oysa her bebek, çocuk ve aile benzersizdir. IPHI Hamile ve Bebek Uyku Danışmanları sadece çocuğun uyku problemine odaklanmaz, öncelikle uyku sorunun nereden kaynaklandığını araştırarak sorunu tespit eder. Çocukların ve ailelerin duygusal zindeliğini ön planda tutan, aile dinamiklerine özel ve etkili çözümler üretir.

Uyku Danışmanlığına Bütüncül Yaklaşımımızı Benzersiz Kılan Nedir?

Sağlıklı Uyku Hamilelikte Başlar

Bir ailenin uyku ihtiyaçlarını ve hedeflerini desteklemek için planlama, hazırlık ve eğitim gereklidir. Profesyonel Uyku Danışmanı, bebek daha doğmadan önce ailelerle birlikte çalışarak yapıcı, güçlendirici ve destekleyici bir rol oynar.

IPHI, uyku sorunlarının kemikleşmeden, henüz hamilelik sürecindeyken ele alınması gereken bir konu olduğuna inanır.

Uyku Danışmanlığına Benzersiz Bütüncül Yaklaşım: “Uyku Yönteminin Bütüncül Bilimi™” Kurucumuz Mar De Carlo Oscategui’nin kitabı olan “Uykuyla Uyanış” (Awakening Through Sleep) ile:

 • "Uyku Optimizasyonu" ile Davranışsal uyku eğitimi yöntemlerine başvurmadan yaşanan uyku sorunlarını nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Uyku sorunlarını bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirmeyi öğrenecek, bunu özümseyecek ve bu yaklaşımla danışanlarınızın karşılaştıkları uyku sorunlarının kökenine nasıl inecekleri konusunda onları bilgilendireceksiniz.
 • Ebeveynlik felsefeleri ve ebeveynlik tutumları konusunda bilgi sahibi olacak, uyku sorunlarının altında yatan sebepleri ortaya çıkarabilmek için gerekli alt yapıya sahip olacaksınız. Çalıştığınız ailelerin uyku konusunda istedikleri, gerçekçi hedeflere ulaşmalarına destek olacak, sağlıklı uyku alışkanlıklarını etkileyen faktörleri tespit edip, etkili çözümler ve stratejiler üreteceksiniz.
 • Hamilelikten başlayarak erken çocukluk dönemine kadar çeşitli uyku sorunları yaşayan ailelerle nasıl çalışacağınızı ve onlara nasıl destek olacağınızı öğreneceksiniz.
 • Uyku sorunlarını kapsamlı araştırmalar yaparak ele alma konusunda eğitilecek, böylece tek ve belirli bir yaklaşıma/yönteme odaklanmak ve hemen davranışsal yöntemler uygulamak yerine, öncelikli olarak uyku sorunlarının kökenini araştırmayı öğrenecek ve ailelere özel hassas çözümler üreteceksiniz.
 • Uykunun temel prensiplerini, uyku bilimini, nasıl işlediğini öğrenecek ve Uykunun Bütüncül Bilimini duygusal zindelik ile nasıl entegre edebileceğinizi keşfedeceksiniz.
 • Beslenmenin uykuyu nasıl etkilediğini anlayacak ve öğreneceksiniz.
 • Ebeveynlerin yaşam tarzlarının, enerjilerinin, beklentilerinin ve davranışlarının uykuyu nasıl etkilediğini anlayacak ve öğreneceksiniz.
 • Doğum travmasının ve güvenli bağlanmanın uykuyu nasıl etkilediğini anlayacaksınız.
 • Bebek ve çocuk uykusu konusunda yapılan tartışmalar, yanlış bilgiler ve gerçekçi olmayan beklentiler hakkında bilgi edineceksiniz.
 • Hamilelerin, farklı yaşlarda olan bebek ve çocukların yaşadıkları uyku sorunlarını gerçek vakalar üzerinden nasıl çözebileceğinizi uygulamalı olarak öğreneceksiniz.
 • Profesyonel uyku danışmanı olarak ailelerin değişim için hazır olma evrelerini değerlendirecek ve onlara nasıl koçluk yapabileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Emzirme ilişkisinin, hamilelikte uykunun rolünün, aile içi ilişkilerin, güvenliğin; fiziksel, zihinsel, gelişimsel ve duygusal zindeliğin sağlıklı uyku alışkanlıkları üzerindeki önemini keşfedeceksiniz.

IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı eğitim programından mezun olan danışmanlar aşağıdaki konularda eğitim alırlar:

 • Bütüncül Uyku Bilimi Yöntemi™
 • Uykunun temel prensiplerine odaklanan, tamamlayıcı, bütüncül, güvenli ve sağlıklı bir uyku yaklaşımı.
 • Duygusal zindelik, beslenme, uyku optimizasyonu, bütüncül uyku bilimi yöntemi, psikoloji, doğum travması, güvenli bağlanma, çevresel farkındalık ve emzirme konularını; hamilelik ve yeni doğan döneminde yaşanan uyku sorunlarını da uyku danışmanlığına dahil ederek çığır açan ilk Uyku Danışmanlığı kuruluşunun bir parçası olmak.
 • Programımız, uyku konusunda var olan çeşitli metodolojileri öğretir ve bu metodojilerin ne zaman uygulanabileceğini anlamanız için size çeşitli kaynaklar ve araçlar sağlamaktadır.
 • Yetişkinler, bebek ve çocuklar için uyku biliminin işleyişi hakkında eğitim.
 • Aile dinamikleri, mizaçlar, fiziksel oda koşulları, uyku/uyanıklık döngü ve süreleri, uyku destekleri ve gelişimsel kilometre taşları hakkında eğitim.
 • Danışanların ihtiyaçları, beklentileri, yaşam tarzları ve değerlerine saygılı bir bakış açısı ile yaş ve gelişimsel açıdan uygun, gerçekçi ve objektif bir yaklaşım.
 • Aileleri hamilelik döneminde, yeni doğan bebek ve çocuk uykusu konusunda desteklemek, eğitmek, bilgilendirmek ve hazırlamak.
 • Anneye (doğum öncesi/sonrası) sağlık, spor ve beslenme konularında uykuyla ilişkili olarak farkındalık kazandırmak.
 • Doğumdan sonraki geçiş döneminde uyku sorunları hakkında ebeveynlere destek olmak.
 • Uyku sorunları ve çözümleri, emzirme, özel ihtiyaçlar, gece çalışma ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak.
 • Uyku ürünlerini ve güvenliği hakkında eğitim.
 • Yeşil ve çevre dostu uyku uygulamalarını incelemek.
 • Uyku Danışmanlarının uygulama kapsamı, sınırları, etik kuralları ve hangi durumlarda danışanların farklı uzman ve kuruluşlara yönlendirileceği konusunda bilgilendirme.
 • Danışana uygun rehberlik ve doğru yönlendirme sağlamak için suistimal, travma ve doğum sonrası depresyon gibi tıbbi ve psikolojik müdahale gerektiren durum ve konuları farkında olmak.

IPHI Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Sertifika Müfredatına aşağıdakiler de dahildir:

 • Sürekli Eğitim
 • Uyku Danışmanı olarak işinizi nasıl kuracağınız ve yöneteceğiniz hakkında temel bir kılavuz.
 • Gece vardiyasında ve/veya saatlik danışmanlık hizmetlerinde çalışmak isteyen danışmanlar için destek.
 • Eğitim süresince misafir konuşmacı olarak ağırlanacak deneyimli uyku uzmanları ile etkileşim.
 • Yılda/10 ay boyunca sürecek Online Destek Sınıfları (42 Online Destek Sınıfı) ile canlı iletişim imkanı. Haftalık Destek Sınıfları eğitmen ile haftada 1 gün-1 saat olarak düzenlenir ve Online bir platformda gerçekleştirilir.
 • Haftalık Destek Sınıflarına katılamayan öğrencilerin eğitmene e- posta yoluyla sorularını gönderebilme ve Destek Sınıflarının kayıtlarını istedikleri zaman ve yerde dinleme imkânı.
 • Eğitim boyunca ve sonrasında ( 2 senede 1 sertifika yenileme gerçekleştirildiği taktirde) Haftalık Destek Sınıflarına katılım hakkının devam etmesi ve sürekli destek.
 • Profesyonel Uyku Danışmanları Derneği (Association of Professional Sleep Consultants-APSC) üyeliğine başvuru için davetiye.

Sertifikasyon Programımızın 1. Dönemine katılan öğrenciler aşağıdakileri öğrenecektir:

KONULAR:

  • Koçluk Nedir? Rolü & Görevleri
  • Koç ve Danışman arasındaki fark
  • Koç ve Danışan arasındaki iletişim nasıl olmalıdır?
  • Koçluk Sözleşmesi
  • Koçlukta Aktif Dinleme Teknikleri ve İletişim Becerileri
  • Koçlukta Etik Kurallar ve Profesyonellik
  • Müşteri Anlama Becerileri ve Müşterilerin Değişime Hazır Olma Evrelerinin Analizi
  • Uyku Danışmanlığında Yaşanan Zorluklar ve Baş etme Yöntemleri
  • Zaman Yönetimi
  • Müşteri ilişkileri ve Ön Görüşmeler
  • Uyku Danışmanlığı Sektöründe Kullanılan Yöntemler ve Tartışmaların Temel Bir Derlemesi
  • Bebek ve Çocuk Uyku Sorunları ve Çözümleri
  • Hamileler ve Uyku
  • Bebekler ve Uyku
  • Uykunun Temel Prensipleri
  • Uykunun Bilimi
  • Hamilelikte Yaşanan Uyku Sorunları ve Çözümleri
  • Doğum Sonrasında Yaşanan Uyku Problemleri
  • Ağlamak Ne Demektir? Ağlamak Bebeklere Zarar Verir mi?
  • Duygusal Zindelik ve Uykulara Etkisi
  • Sağlık Bilimi
  • Dünyada Uygulanan Davranışsal Yöntemler, Çeşitleri, Özellikleri ve Uygulanması
  • Uyku Geçişleri
  • Uyku Hijyeni
  • Beslenme ve Uykuya Olan Etkileri
  • Davranışı Mesaj Olarak Görmek
  • Ebeveynler ve Çocuklar için Davranış Stratejileri
  • Doğal Ebeveynlik
  • Pozitif Ebeveynlik
  • Sağlıklı Emzirme İlişkisi
  • Emzirmek ve Uyku Eğitimi Birlikte Mümkün Mü?
  • Anne Sütü ile Beslenen Bebeğin Bakımı
  • Anne Sütü ile Beslenen Bebekler ve Formül Süt ile Beslenen Bebekler
  • Küme Beslenme/Rüya Öğünü (Uyku Öğünü)
  • Gece Beslenmeleri ve Azaltma/Kesme Yöntemleri
  • Güvenli Bağlanma İlişkisini Korumak
  • Ayrılık Kaygısı
  • Kolik/Reflü
  • Uyku Apnesi
  • Alt Islatma
  • Ani Bebek Ölüm Riski
  • Uykuya Yardımcı Araçlar
  • Kundaklama
  • Beyaz Gürültü
  • Doğum Sonrası Depresyon (PostPartum)
  • Bebek ve Çocuk Ürünlerinin Güvenliği
  • Bebek ve Çocukların Gelişimi
  • Güvenli Bağlanma/Bebek Taşıyıcıları
  • Uyku Gerilemesi
  • Uykuya Direnme
  • Bebek ve Çocuklarda Gece Uyanmalarının Nedenleri ve Çözümleri
  • Sabah Erken Uyanma Nedenleri ve Çözümleri
  • Yetersiz Gündüz Uykuları ve Çözümleri
  • Uyanıklık Süreleri
  • Destekli Uykular (sallama-kucak-meme-pış pış)
  • Hastalık
  • Kabuslar & Gece Terörü
  • Birlikte Uyuma (Cosleeping)
  • Kusma
  • Sınırlar
  • Seyahatler ve Yolculuklar
  • Kardeşlerle Aynı Odayı Paylaşma
  • Bebek ve Çocuklarda Dil Gelişimi & Dunstan Bebek Dili
  • Mizaç Özellikleri ve Uykuya Olan Etkileri
  • Bebek ve Çocukları Rahatlatma Stratejileri & Rahatlama Hiyerarşisi
  • Duyu Bütünleme
  • Müşteri İlişkileri & Bilgi Edinme Formlarının Oluşturulması
  • IPHI Danışmanlık Kılavuzu
  • Uyku Planının Anatomisi, Özellikleri ve Hazırlanması
  • Örnek Vakalar
  • Danışmanlıkta Başarının Anahtarları
  • Ticari İşletmenin Kurulması Temel Bilgilendirme
  • Yükümlülük
  • İnternet Sitesi & Pazarlama Temel Bilgilendirme


IPHI Eğitim Programının Yapısı ve Özellikleri

IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programı uzaktan eğitim formatındadır.

Kendi zaman ve hızınızda ilerleyebileceğiniz Online Modüller ve eğitim yolculuğunuzda size destek olmak amacıyla haftalık olarak gerçekleştirilen Canlı Destek Sınıflarından oluşan ONLİNE bir eğitim programdır.

Sertifikanızı almaya hak kazanmak için tamamlanması gereken iki dönemden oluşmaktadır.

1.DÖNEM: IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programının 1. Dönemi uyku danışmanlığında bir koç olarak rolünüzü ve uyku sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmanızı sağlayacak ONLİNE bir eğitim programıdır.

Eğitim yolculuğunuza destek olmak amacıyla bir yıl içerisinde 10 ay boyunca haftada bir Online Destek Sınıfları düzenlenir. (42 Destek Dersi) Bu sınıflarda bize her türlü soruyu sorabilirsiniz. Haftalık Online Destek Sınıflarına katılamama durumunda sorularınızı bize e-posta ile gönderme seçeneğinden de yararlanabilirsiniz. Sorularınız Online Destek Sınıflarında yanıtlanacak ve kayıtlar size gönderilecektir.

1.DÖNEM Eğitim Programına dilediğiniz zaman kayıt yaptırarak başlayabilirsiniz.

1.DÖNEM Bağımsız kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz ve Canlı Online Derslerin Kombinasyonundan Oluşan Eğitim Programına aşağıda bulunan "Kayıt Olmak İçin Tıklayın" butonuna basarak dilediğiniz zaman kayıt olarak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

2.DÖNEM: 16 Hafta süren ileri seviye bir Online eğitim programıdır. Katılımcılar 1. Dönemde öğrendikleri tüm teorik bilgi ve becerileri 16 hafta boyunca, her hafta farklı bir vaka çalışmasında uygulama fırsatı bulurlar. (2. Dönem Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez açılır).

Katılımcıların programımızı tamamlamak için 1 yıl süreleri bulunmaktadır.

Her iki dönemi de başarıyla tamamlayan öğrenciler Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Sertifikasını almaya hak kazanırlar ve IPHI Hamile ve Bebek Uyku Danışmanı Programının mezunları olarak kabul edilirler.

Danışmanlar, 1.ve 2. Dönemi tamamladıktan sonra tüm dünyada geçerliliği olan tam bir sertifikasyon elde ederler.

2. DÖNEM - Eğitim Programına Kayıt Olmak İçin: En az 10. Modül ödevini teslim eden katılımcılar, 2. Dönem eğitimine kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Kayıt Olmak İçin TıklayınŞimdi BaşlaYour Instructor


Güliz Gülsever Özsaruhan
Güliz Gülsever Özsaruhan

International Parenting and Health Institute'da 1 sene süren Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı sertifika eğitim programını tamamlayan Güliz G. Özsaruhan, UYUYAN BEBEKLER markasının kurucusudur. Çocuk gelişimi konusunda uluslararası düzeyde tanınmış olan Dr. Harvey Karp’ın geliştirmiş olduğu Happiest Baby Educator’ın lisanslı eğitmenidir.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlayan Güliz G. Özsaruhan, 2. Üniversitesini Çocuk Gelişimi alanında tamamlamıştır.

IPHI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programının Türkiye partneri ve Türkiye eğitim programının eğitmeni olan Güliz G. Özsaruhan İzmirli ve 5 yaşında olan oğlu Pars’ın annesidir.


İletişim:

Güliz Gülsever Özsaruhan

E-mail: guliz.ozsaruhan@gmail.com / bilgi@parentinghealthinstituteturkey.com

İnternet Sitesi:

https://parentinghealthinstituteturkey.com / www.uyuyanbebekler.com

Instagram Sayfası: uyuyan.bebekler


Course Curriculum


  Module 14
Available in days
days after you enroll
  Uyku Planı Örnekleri
Available in days
days after you enroll
  Çalışma Sayfaları
Available in days
days after you enroll
  Final Projesi
Available in days
days after you enroll
  Değerlendirme Formları
Available in days
days after you enroll

Get started now!